Programátorský software

Licencia:          Programov na stránku:

Dev-C++ 4.9.9

Vytváranie aplikácií pomocou jazyka C a C++
Licencia: Freeware    Aktualizované: 18.04.2008

B++ Builder 1.0

Kompilátor jazyka basic, bez nutnosti knižníc
Licencia: Trial    Aktualizované: 15.06.2007

Thinking in Java 1.0

Učebnica jazyka Java
Licencia: Freeware    Aktualizované: 15.06.2007